Swedbank

Storbanken Swedbank och dess historia
Swedbank är en av de största bankerna i Sverige och också en av de mest kända bankerna i landet. Banken har en mycket lång historia, då dess ursprung ligger i den svenska sparbanksrörelsen, som startade redan år 1820.

Det som gjorde de tidiga sparbankerna och även senare Swedbank så framgångsrikt är att de alltid haft som målsättning att vara nära kunden och nära lokala samhällen. Denna bank erbjuder även en rad olika finansiella produkter, för att främja en balanserad ekonomi för både individ och företag.

Allmänt om Swedbankkoncernen
Banken är en så kallad fullsortiments och har både företag och privatpersoner som kunder. Banken är verksam i så väl Sverige som i de baltiska länderna. Banken har alltid strävat efter nära kundrelationer med sina kunder samt på att ha professionell rådgivning i olika former, för att alla kunder ska hitta finansiella lösningar som passar just deras behov.
Idag har företaget totalt nästan 10 miljoner privatkunder i de olika länderna där de verkar, samt lite över 600 000 företagskunder. Man har 319 bankkontor runt om i Sverige, samt över 200 baltiska kontor.

Bankens historia
Den första sparbanken i Sverige startades år 1820 i Göteborg, med motsvarande sparbanker i Europa som förebild. Sparbanken blev genast en succe, och därför startades snart fler sparbanker runt om i landet. Så småningom beslutade sig sparbankerna för att slå sig samman, med syfte att bli starkare på grund av sitt samarbete. Detta ledde till att Sparbanken Sverige grundades.
Koncernens verksamhet har dock även sitt ursprung i jordbrukskassorna i Sverige. Den första jordbrukskassan grundades i Sverige år 1915, i Västerhaninge. Efter detta skapades fler jordbrukskassor i snabb takt, för att hjälpa jordbrukare med deras behov av kapital för sin verksamhet. Ju fler jordbrukskassor det fanns, desto större blev även behovet av att samordna dessa. År 1992 skapades Föreningsbankerna, som var en sammantagen bank för jordbrukskassorna.

Föreningsbanken och Sparbanken blev ett företag år 1997, då Föreningssparbanken skapades av de tidigare företagen. Efter detta köpte koncernen även det baltiska bankföretaget Hansabank, och började på så vis bedriva verksamhet även i Baltikum, utöver Sverige.
Det nuvarande namnet Swedbank antogs av koncernen år 2006, men företagets historia är alltså snart 200 år gammal.
Koncernen har även i mindre grad verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Rysskland, Ukraina, Kina och USA.
Swedbank sponsrar många lokala föreningar och liknande, och de har även sponsrat flera större projekt, som t.ex. Swedbank Stadion i Malmö, Swedbank Arena i Solna och Swedbank Park.

Hitta den bank som finns närmast dig
Om du är intresserad av någon av bankens tjänster, är det bästa att gå in på deras hemsida, där du hittar kontaktuppgifter till alla bankkontoren. På hemsidan hittar du även mycket matnyttig information om de olika produkter och tjänster som erbjuds.