SEB

SEB och deras banktjänster
SEB är en av de svenska storbankerna, som har en lojal och trogen kundskara sedan årtionden tillbaka. Det är idag en hel finanskoncern, som har sitt huvudkontor i Stockholm, men som verkar i så väl Baltikum, Danmark, Norge, Finland, Ukraina, Tyskland och Polen utöver Sverige. Dessutom har man mindre filialer även på orter som New York, Dublin, Geneve, London, Moskva, Shanghai och Singapore.
Totalt har koncernen över 20 000 anställda idag, dock är endast hälften i Sverige, och man har över 5 miljoner privatkunder samt 400 000 företagskunder. Utöver traditionella banktjänster för privatpersoner och företag erbjuder SEB även private banking.

SEBs historia
SEB har sina rötter i banken Stockholms Enskilda Bank som grundades år 1856 av Andre Oscar Wallenberg. År 1972 slogs dock Stockholms Enskilda Bank ihop med Skandinaviska Banken, som var en annan bank som grundades år 1863 i Göreborg. Tillsammans bildade dessa två banker efter år 1972 Skandinaviska Enskilda Banken.
Efter år 1972 har SEBs verksamhet utökats flera gånger, bland annat genom utlandsetableringar och genom köpet av Trygg Hansa år 1997, köpet av den ukrainska banken Bank Agio år 2004 och så vidare.
Huvudkontoret har legat på Kungsträdgårdsgatan sedan år 1900, och ligger kvar där än idag.
Än idag är SEB i familjen Wallenbergs ägo via Investor AB, som äger Banken. Koncernen är även börsnoterad.

SEB idag
SEB har ca. 660 olika bankkontor runt om i landet, varav 160 finns i Sverige. Man äger även flera stora kontorsfastigheter utöver bankkontoren. Trots det svåra ekonomiska läget på världsmarknaderna under de senare åren har SEB fortsatt växa och ha en framgångsrik verksamhet.
Den svenska marknaden stod under 2010 för hela 56 % av hela koncernens intäkter, så Sverige är fortfarande SEBs i särklass största marknad.

Produkter
SEB är en så kallad universalbank vilket innebär att de erbjuder kunderna alla finansiella produkter och tjänster de kan tänkas behöva. Detta gör de både via sina bankkontor, via olika telefontjänster samt via sin internetbank. Man har förutom privatpersoner även många storföretag och finansiella institutioner som kunder.
Du ser hela SEBs utbud av tjänster och produkter på deras hemsida, där du även hittar kontaktuppgifter till deras olika lokalkontor. Om du funderar på att skaffa en tjänst av dem, rekommenderar vi att du går till det närmaste SEB kontoret på din ort och bokar tid med en rådgivare, som kan hjälpa dig hitta de bästa tjänsterna för just dig och din familj.